Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania – 2017

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 91 Komitetu Monitorującego zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2017 dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wersji z 7 października 2016 roku.

Roczny Plan Działania

Roczny Plan Działania – podpisany