Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania 2018 – zmiana 27 lutego 2018 r.

1 mar 2018

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały Nr 185 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdza zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER.

Roczny Plan Działania 2018 – zmiana 27 lutego 2018 r.

Roczny Plan Działania 2018 – zmiana 27 lutego 2018 r. – podpisany