Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania MEN na rok 2019 – zatwierdzony 8 czerwca 2018 roku

14 cze 2018

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 214 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 23 maja br. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdziła Roczny Plan Działania na 2019 rok dla Osi Priorytetowej II PO WER, opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dokument został podpisany w dniu 14 czerwca br. przez Panią Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej.

2018.06.14 RPD MEN 2019 z podpisem

2018.06.14 RPD MEN 2019