Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania PO WER na 2015 – czerwiec 2015

Roczny Plan Działania PO WER na 2015 dla Ministerstwa Edukacji Narodowej został zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. na podstawie uchwały nr 15 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2015 rok, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Roczny Plan Działania_MEN06.2015