Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Rozpoczęto nabór kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2 sty 2019

Uwaga zamknięcie naboru nastąpi z dniem 16 lutego 2019 r. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 15 lutego 2019 r. (decyduje data nadania przesyłki/złożenia w kancelarii MEN)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – PO WER) zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach naboru kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach PO WER.

Celem naboru jest wyłonienie ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego do świadczenia usług w charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie oceny produktów projektów w PO WER, w szczególności do:

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu publikacji informacji o jego zamknięciu.

Uwaga zamknięcie naboru nastąpi z dniem 16 lutego 2019 r. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 15 lutego 2019 r. (decyduje data nadania przesyłki/złożenia w kancelarii MEN)

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

z dopiskiem:

„Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego”

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru na ekspertów są dostępne w dokumentacji konkursowej, tj. :

• w ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego,
• we wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego,
• zasadach naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami.

Pozostałe dokumenty:

• Wzór umowy ramowej o współpracy z ekspertami wraz z załącznikami.

Więcej informacji o naborze udziela: Pani Katarzyna Haba-Kowalewska, tel. 22 34-74-529,
e-mail: katarzyna.haba-kowalewska@men.gov.pl

 

Załączniki:

wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego

zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami

ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego

umowa ramowa o współpracy z ekspertami z zał.