Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Rozpoczęto nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

15 lis 2019

UWAGA: zamknięcie naboru nastąpi z dniem 13 grudnia 2019 r.
Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 13 grudnia 2019 r.
(decyduje data nadania przesyłki/złożenia w kancelarii MEN)

Minister Edukacji Narodowej pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach naboru uzupełniającego na kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego w poniższych branżach:

1 Archiwistyka 26 Ortoptyka
2 Awionika 27 Papiernictwo
3 Blacharstwo i lakiernictwo 28 Produkcja filmowa i telewizyjna
4 Budowa i strojenie fortepiaów i pianin 29 Protetyka słuchu
5 Budownictwo wodne i melioracja 30 Przemysł chemiczny
6 Chłodnictwo i klimatyzacja 31 Przemysł szklarski
7 Fotografia 32 Przeróbka kopalin stałych
8 Geodezja 33 Przetwórstwo tworzyw sztucznych
9 Górnictwo odkrywkowe 34 Pszczelarstwo
10 Górnictwo podziemne 35 Realizacja dźwięku i nagrań
11 Hodowla koni 36 Rybołówstwo morskie
12 Hutnictwo i odlewnictwo 37 Rybactwo śródlądowe
13 Infrastruktura kolejowa 38 Sterylizacja medyczna
14 Infrastuktura drogowa 39 Stomatologia
15 Jubilerstwo 40 Szkutnictwo
16 Kominiarstwo 41 Tapicerstwo
17 Kosmetyka 42 Technika ortopedyczna
18 Kowalstwo 43 Telekomunikacja
19 Mechanika lotnicza 44 Terapia zajęciowa
20 Obsługa transportu kolejowego 45 Transport bliski
21 Ochrona osób i mienia, pożarnictwo 46 Usługi pocztowe i finansowe
22 Ochrona środowiska 47 Wikliniarstwo
23 Okrętownictwo (Stoczniownictwo) 48 Zduństwo
24 Opiekunka dziecięca 49 Żegluga morska i śródlądowa
25 Optyka

Celem naboru jest wyłonienie kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego w branżach wskazanych powyżej do świadczenia usług eksperckich o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie m. in. oceny produktów projektów w PO WER, w szczególności do oceny zgodności informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną z przepisami prawa oświatowego.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Funduszy Strukturalnych
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
z dopiskiem:
„Nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzupełniającego na kandydatów na ekspertów są dostępne w dokumentacji konkursowej, tj. :
• w ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego,
• w zasadach naboru uzupełniającego kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego,
• we wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego,
• we wzorze umowy ramowej o współpracy z ekspertem.

Więcej informacji o naborze udzielają: Pani Edyta Bilińska, tel. 22 34-74-358, e-mail: edyta.bilinska@men.gov.pl
oraz Pani Lidia Bańkowska, tel. 22 34-74-732, e-mail: lidia.bankowska@men.gov.pl.

Załączniki:

Zasady naboru uzupełniającego kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego

wniosek o wpis z zakresu kształcenia zawodowego nabór uzupełniający

umowa ramowa eksperci 18.01.2018 ost. wzór z załącznikami