Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji fiszek projektów konkursowych Ministerstwa Edukacji Narodowej – RPD 2019

5 paź 2018

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca w Ministerstwie Edukacji Narodowej rozpoczyna proces konsultacji społecznych fiszek projektów konkursowych, które zostaną skierowane pod obrady zbliżającego się posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER w listopadzie 2018 roku.

W związku z powyższym, poniżej udostępniamy projekty dwóch fiszek konkursowych:

1) Działanie 2.14: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną:

2018.10.05 fiszka LOWE 2.14.2 KONSULTACJE

2) Działanie 2.15: Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie szkolnictwa zawodowego (określenie pożądanych typów szkół oraz oczekiwanego profilu ich absolwentów):

2018.10.05 fiszka umiejętności dodatkowe KONSULTACJE

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w załączeniu i przekazywanie ewentualnych pytań lub uwag na adres e-mail: rpd@men.gov.pl w terminie do dnia 12 października br., do godziny 15:00.

Jednocześnie, w dniu 17 października br., w godzinach 10:00 – 12:00 w gmachu MEN planowana jest organizacja spotkania informacyjnego dotyczącego fiszek udostępnionych do omówienia w procesie niniejszych konsultacji. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do dnia 12 października br., do godziny 15:00 – prosimy o przesyłanie ich również na adres e-mail: rpd@men.gov.pl. Informujemy, że istnieje możliwość nawiązania połączenia wideokonferencyjnego dla osób, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu – prosimy o przekazanie takiej informacji również do dnia 12 października do godziny 15:00.

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji.

Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej