Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe – ekspertyzy i doradztwo specjalistyczne – usługa doradcza dla Instytucji Pośredniczącej MEN w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

27 lip 2018

Przedmiot zamówienia:
Ekspertyzy i doradztwo specjalistyczne – usługa doradcza dla Instytucji Pośredniczącej MEN w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin złożenia ofert:
02 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00

Dane kontaktowe:
e-mail: joanna.jaskulska@men.gov.pl

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – wersja edytowalna