Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe wnioskodawcy – Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opracowanymi planami i programami przebiegu zajęć w zakresie wspomagania przygotowania przedstawicieli JST do stworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

15 gru 2017

Ze względu na zmianę treści zapytania ofertowego zapytanie zostało anulowane.  W związku z podpisaniem umowy nr UDA-POWR.02.10.00-00-2020/17 z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w dniu  21 grudnia 2017 r. nowe zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia zostanie ogłoszone w Bazie Konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opracowanymi planami i programami przebiegu zajęć w zakresie wspomagania przygotowania przedstawicieli JST do stworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Nazwa zamawiającego:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Dane kontaktowe:
e-mail: projekt@frdl.lublin.pl
telefon: (81) 532 64 40

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Instytucja Pośrednicząca MEN nie ponosi odpowiedzialności za zawartość umieszczanych na tej stronie dokumentów, a jej udział w publikacji ma wyłącznie charakter techniczny.