Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zatwierdzenie Rocznego Planu Działania MEiN w ramach FERS – po V posiedzeniu KM FERS

5 lip 2023

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, działając na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 nr 30 z 6 czerwca br. w sprawie opinii na temat fiszek w ramach Rocznego Planu Działania na 2023 rok dla I Priorytetu FERS, opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zatwierdziła 29 czerwca 2023 roku poniższe fiszki w ramach Rocznego Planu Działania na 2023 rok.

28 czerwca 2023 roku fiszki zostały podpisane przez Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Lista zatwierdzonych fiszek:

 1. Porozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększanie udziału przedstawicieli i przedstawicielek branż w rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy;
 2. Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży;
 3. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą;
 4. Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3);
 5. Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych;
 6. Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie;
 7. Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej;
 8. E-dostęp do danych – budowa narzędzia do analizy dostępnych danych w celu wspierania mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę;
 9. E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi;
 10. Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6);
 11. Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills).

Kliknięcie w poniższe linki spowoduje otwarcie plików PDF w nowych kartach:

Porozumienie branżowe

Narzędzia wspierające edukację włączającą

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą

Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Monitoring karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych

Współpraca i koordynacja w zakresie uczenia się przez całe życie

Rozwój Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

E-dostęp do danych

E-szkoła

Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

EuroSkills i WorldSkills