Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 – zmiana terminów poszczególnych rund, w ramach których trwał będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

21 mar 2018

Informujemy, że IP MEN zmieniła terminy poszczególnych rund w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 pn. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja,w ramach których trwał będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Zostały zmienione terminy poszczególnych rund z:
I runda: od 5 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r.
II runda: od 23 kwietnia 2018 r. do 6 maja 2018 r.
III runda: od 7 maja 2018 r. do 20 maja 2018 r.
IV runda: od 21 maja 2018 r. do 3 czerwca 2018 r.
na:
I runda: od 5 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00,
II runda: od 25 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r. do godziny 12.00,
III runda: od 9 maja 2018 r. do 21 maja 2018 r. do godziny 12.00,
IV runda: od 23 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. do godziny 12.00.

W słowniku wyjaśniono jak należy rozumieć pojęcie „szkoła”.

Regulamin – zmiana 20.03.2018 r.