Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja regulaminu konkursu – 19.09.2019 r.

19 wrz 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dokonała aktualizacji regulaminu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz). Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zmian w regulaminie:

Regulamin konkursu – część, w której wprowadzono zmianę Rodzaj zmiany
1.7 Udzielanie informacji Dokonano zmiany numeru kontaktowego.
2.2 Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie Dodano jedną kolejną rundę, w ramach której będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Aktualizacja regulaminu konkursu – 19.09.2019 r.