Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)
Wyniki konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – II runda
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy – lista częściowa nr 2
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy – lista częściowa nr 1
Lista projektów skierowanych do negocjacji II runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji I runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów II runda
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej II runda