Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja regulaminu konkursu – 30.01.2020 r.

30 sty 2020

Informacja o zmianie w regulaminie konkursu  nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20

Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa edukacyjno-zawodowego – II edycja

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 17 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie celów ogólnych i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wprowadza do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 4 dodatkowe zawody (tj. zdobnik ceramiki, technik spawalnictwa, mechanik pojazdów kolejowych oraz technik pojazdów kolejowych), Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zdecydowała o dokonaniu aktualizacji zapisów regulaminu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 w następującym zakresie:

 1. Wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba zawodów, dla których przygotowano informacje edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaplanowana do osiągniecia w ramach konkursu została zwiększona ze 137 do 141.
 2. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja na konkurs) została zwiększona z kwoty 13 700 000,00 zł do kwoty 14 100 000,00 zł.
 3. Zaktualizowany został załącznik nr 12, tj. lista zawodów szkolnictwa branżowego, która poszerzona została ze 137 do 141 zawodów.
 4. Zaktualizowane zostały modelowe koncepcje informacji zawodoznawczych stanowiące załączniki nr 13a-d:
  • Załącznik nr 13a – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Fryzjer klasy 4-8 szkoły podstawowej
  • Załącznik nr 13b – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Fryzjer młodzież i dorośli
  • Załącznik nr 13c – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Technik usług fryzjerskich klasy 4-8 szkoły podstawowej
  • Załącznik nr 13d – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Technik usług fryzjerskich młodzież i dorośli

 

Regulamin Multimedia dla doradztwa II 30.01.2020 aktualizacja

Załącznik nr 12 – Lista 141 zawodów szkolnictwa branżowego

Załącznik nr 13a – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Fryzjer klasy 4-8 szkoły podstawowej

Załącznik nr 13b – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Fryzjer młodzież i dorośli

Załącznik nr 13c – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Technik usług fryzjerskich klasy 4-8 szkoły podstawowej

Załącznik nr 13d – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Technik usług fryzjerskich młodzież i dorośli