Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa - II edycja

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 pn. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa – II edycja
Wyniki konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 pn. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa – II edycja
Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Harmonogram prac KOP
Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 – 16.03.2020 r.
Pytania i odpowiedzi – cz. 1
Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20