Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja regulaminu konkursu DUZ – 05.11.2019 r.

5 lis 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dokonała aktualizacji regulaminu konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ). Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian w regulaminie:

Regulamin konkursu – część, w której wprowadzono zmianę Rodzaj zmiany
1.6 Udzielanie informacji Zmieniono numer telefonu kontaktowego
2.2 Termin i forma składanie wniosków o dofinansowanie Dodano dwie kolejne rundy, w ramach których będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Regulamin konkursu DUZ – aktualizacja 05.11.2019 r.