Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ)

Lista członków Komisji Oceny Projektów
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania
Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista zbiorcza – III runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 2 – III runda
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – VII runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – VII runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista zbiorcza – IV runda
Informacja o branżach dostępnych w ramach VII rundy naboru wniosków o dofinansowanie
Aktualizacja Regulaminu konkursu DUZ – 17.01.2020 r.