Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja Regulaminu konkursu DUZ – 17.01.2020 r.

17 sty 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dokonała aktualizacji regulaminu konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ). Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian w regulaminie:

Regulamin konkursu – część, w której wprowadzono zmianę Rodzaj zmiany
1.6 Udzielanie informacji Zmieniono numer telefonu kontaktowego
2.2 Termin i forma składanie wniosków o dofinansowanie Dodano kolejną rundę, w ramach której będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Aktualizacja Regulaminu konkursu