Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja załącznika nr 11 „Lista dotychczas utworzonych LOWE” do Regulaminu konkursu

28 cze 2019

Informacja o aktualizacji załącznika nr 11 „Lista dotychczas utworzonych LOWE” do Regulaminie konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)

Załącznik nr 11 Lista dotychczas utworzonych LOWE – aktualizacja

Zmiany w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu