Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)

Wyniki konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)
Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 2 – I runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 1 – I runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – I runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – I runda
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – I runda