Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu – dostępne branże

17 kw. 2018

W związku z zakończeniem w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 pn. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER uprzejmie informuje, że w ramach II rundy naboru wniosków, trwającej od 18 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące branże:

1) branża fryzjersko-kosmetyczna (475 000 PLN)

2) branża artystyczna (106 000 PLN)

3) branża audiowizualna (248 000 PLN)

4) branża skórzano-obuwnicza (367 000 PLN)

5) branża tekstylno-odzieżowa (562 000 PLN)

6) branża spedycyjno-logistyczna (516 000 PLN)

7) branża transportu lotniczego (288 000 PLN)

8) branża transportu drogowego (215 000 PLN)

9) branża transportu kolejowego (305 000 PLN)

10) branża transportu wodnego (375 000 PLN)

11) branża rybacka (161 000 PLN)

12) branża ekonomiczno-administracyjna (713 000 PLN)

13) branża handlowa (339 000 PLN)

14) branża poligraficzno-fotograficzno-reklamowa (928 000 PLN)

15) branża leśna (203 000 PLN)

16) branża ogrodnicza (544 000 PLN)

17) branża rolno-hodowlana (1 125 000 PLN)

18) branża drzewno-meblarska (660 000 PLN)

19 branża chemiczna (288 000 PLN)

20) branża ceramiczno-szklarska (234 000 PLN)

23) branża teleinformatyczna (547 000 PLN)

25) branża elektroniczno-mechatroniczna (786 000 PLN)

26) branża mechaniczna (960 000 PLN)

27) branża mechaniki precyzyjnej (393 000 PLN)

28) branża motoryzacyjna (805 000 PLN)

29) branża inżynierii środowiska (451 000 PLN)

30) branża instalacyjna (332 000 PLN)

31) branża budowlana (1 414 000 PLN)

32) branża infrastruktury transportu drogowego (399 000 PLN)

 

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie złożone na branże inne niż wymienione powyżej zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.