Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ II)

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 pn. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II
Wyniki konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 pn. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ II)
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – XIII runda
Lista członków Komisji Oceny Projektów (KOP) – XII runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – XII runda
Lista członków Komisji Oceny Projektów (KOP) – XVI runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – XVI runda
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów – X runda
Lista członków Komisji Oceny Projektów (KOP) – X runda
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – XVI runda