Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu

24 kw. 2018

W związku z zakończeniem w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 pn. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER uprzejmie informuje, że w ramach II rundy naboru wniosków, trwającej od 25 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r. do godz. 12:00, wnioski o dofinansowanie można składać na następujące województwa:

1) dolnośląskie

2) lubuskie

3) małopolskiego

4) opolskiego,

5) wielkopolskiego