Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół (dyrektorzy II)

Zestawienie szkół i placówek objętych wsparciem w procesie wspomagania w ramach Działania 2.10 PO WER
Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja dotycząca zamknięcia naboru w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
Wyniki konkursu – Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach RUNDY 1
Lista projektów skierowanych do negocjacji – RUNDA I
Regulamin – zmiana 26.04.2018 r.
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA I
Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu