Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca składania wniosków w IV rundzie konkursu

11 kw. 2019

W związku z wznowieniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 pn. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER uprzejmie informuje, że w ramach IV rundy naboru wniosków, trwającej od 12 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r. do godziny 12.00, wnioski o dofinansowanie można składać na następujące województwa:

  1. opolskie
  2. warmińsko-mazurskiego