Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST II)

Zestawienie szkół i placówek objętych wsparciem w procesie wspomagania w ramach Działania 2.10 PO WER
Wyniki konkursu – aktualizacja po IV rundzie
Informacja dotycząca zamknięcia naboru w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu
Lista projektów wybranych do dofinansowania – IV runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – IV runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – IV runda
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej– IV runda
Regulamin – zmiana 11.04.2019 r.
Informacja dotycząca składania wniosków w IV rundzie konkursu