Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca zamknięcia naboru w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18

29 cze 2018

W związku z ogłoszeniem w dniu 1 marca br. konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 pn. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja, Instytucja Pośrednicząca informuje, że przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty, a tym samym w dniu 28 czerwca 2018 r. zamknięto nabór w jego ramach.

W ramach I rundy konkursowej złożono 5 wniosków o dofinansowanie na 5 województw, tj. dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, wielkopolskie, o łącznej wartości 20 716 104,50 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 20 094 618,10 zł.

W ramach II rundy konkursowej nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu do dofinansowania możliwy był wybór maksymalnie 5 projektów – po jednym, najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 5 ww. województw. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpłynęły w ramach I rundy konkursu i uzyskały odpowiednią liczbę punktów, zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania i na powyższe projekty zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Tym samym konkurs został rozstrzygnięty w ramach każdego obszaru.