Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca zamknięcia naboru w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18

12 wrz 2019

W związku z ogłoszeniem w dniu 2 marca 2018 r. konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 pn. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja, Instytucja Pośrednicząca informuje, że przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty, a tym samym zamknięto nabór wniosków.

W ramach 4 rund konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków, do dofinansowania zostało wybranych 7 projektów – po jednym w ramach każdego województwa.