Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja nt. spotkania dotyczącego konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19

26 cze 2019

W dniu 18 czerwca o godzinie 10.00 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne, skierowane do potencjalnych beneficjentów projektów w konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)

Spotkanie prowadziła Agnieszka Sidor, Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych MEN. Byli obecni pracownicy Ministerstwa: Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Maja Kłosowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny w Departamencie Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego oraz Aleksandra Wnuk-Wojdat, starszy specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Strukturalnych.

W trakcie spotkania omówione zostały ogólne informacje dotyczące konkursu i kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, model funkcjonowania LOWE, jak również udzielono odpowiedzi na pytania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych oraz podmiotów komercyjnych.