Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja nt. spotkania dotyczącego konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19 (LOSY 2)

16 lip 2019

W dniu 9 lipca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne, skierowane do potencjalnych wnioskodawców projektów w konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19 pn. Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II (Losy 2).

Spotkanie prowadziły: Agnieszka Sidor, Naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych oraz Estera Kodym, główny specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów DFS. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, beneficjenta projektów pozakonkursowych opracowujących rozwiązania i analizujących wyniki badań monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych oraz przedstawiciel Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

W trakcie spotkania omówione zostały ogólne informacje dotyczące konkursu, wszystkie kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie w SOWA, jak również budżet projektu i podstawowe zasady kwalifikowania wydatków. Na bieżąco pracownicy DFS oraz IBE udzielali odpowiedzi na pytania potencjalnych wnioskodawców.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, w tym firm badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.