Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja nt. spotkania dotyczącego konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 (DUZ)

29 sie 2019

W dniu 28 sierpnia br. o godzinie 10.00 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów projektów w konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ).

Spotkanie prowadziły: Iwona Kuzia, główny specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów oraz Aleksandra Michej, starszy specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych MEN. Na spotkaniu obecni byli również pracownicy Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego: Emilia Maciejewska, naczelnik Wydziału Organizacji Kształcenia Zawodowego, Katarzyna Goć, główny specjalista w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego oraz Monika Paziewska, główny specjalista w Wydziale Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania.

W trakcie spotkania omówione zostały następujące kwestie: ogólne informacje dotyczące konkursu, kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz budżet projektu i podstawowe zasady kwalifikowania wydatków. Udzielono również odpowiedzi na pytania uczestników.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji samorządu gospodarczego oraz podmiotów komercyjnych.