Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja nt. spotkania dotyczącego konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 (KKZ)

30 sie 2019

W dniu 29 sierpnia br. o godzinie 10.00 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów projektów w konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

Spotkanie prowadzili: Iwona Kuzia, główny specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów oraz Paweł Padzik, główny specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych MEN. Na spotkaniu obecni byli również pracownicy Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego: Marianna Brzozowska-Skwarek, naczelnik Wydziału Kształcenia Dorosłych oraz Monika Paziewska, główny specjalista w Wydziale Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania.

W trakcie spotkania omówione zostały następujące kwestie: ogólne informacje dotyczące konkursu, kryteria wyboru projektów w ramach konkursu, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz budżet projektu i podstawowe zasady kwalifikowania wydatków. Udzielono również udzielono odpowiedzi na pytania uczestników.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz podmiotów komercyjnych.