Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o branżach dostępnych w ramach II rundy naboru wniosków o dofinansowanie

12 wrz 2019

W związku z zakończeniem 10 września 2019 r. o godz. 12:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach II rundy naboru wniosków, trwającej od 17 września 2019 r. od godz. 9.00 do 30 września 2019 r. do godz. 12.00, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące branże:

 1. Branża chemiczna
 2. Branża ceramiczno-szklarska
 3. Branża elektroniczno-mechatroniczna
 4. Branża górniczo-wiertnicza
 5. Branża metalurgiczna
 6. Branża mechaniki precyzyjnej
 7. Branża spedycyjno-logistyczna
 8. Branża teleinformatyczna
 9. Branża transportu drogowego
 10. Branża transportu kolejowego
 11. Branża transportu lotniczego
 12. Branża transportu wodnego