Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o branżach dostępnych w ramach III rundy naboru wniosków o dofinansowanie

2 paź 2019

W związku z zakończeniem 30 września 2019 r. o godz. 12:00 II rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach III rundy naboru wniosków, trwającej od 3 października 2019 r. od godz. 9.00 do 14 października 2019 r. do godz. 12.00, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące branże:

  1. Branża chemiczna
  2. Branża ceramiczno-szklarska
  3. Branża metalurgiczna
  4. Branża mechaniki precyzyjnej
  5. Branża transportu drogowego
  6. Branża transportu kolejowego
  7. Branża transportu lotniczego
  8. Branża transportu wodnego