Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o branżach dostępnych w ramach IV rundy naboru wniosków o dofinansowanie

15 paź 2019

W związku z zakończeniem 14 października 2019 r. o godz. 12:00 III rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach IV rundy
naboru wniosków, trwającej od 16 października 2019 r. od godz. 9.00 do 28 października 2019 r. do godz. 12.00, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące branże:
1. Branża ceramiczno-szklarska
2. Branża metalurgiczna
3. Branża mechaniki precyzyjnej
4. Branża transportu kolejowego
5. Branża transportu wodnego