Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o dodawaniu załączników do wniosków o dofinasowanie

15 mar 2021

W związku ze zgłoszeniami informującymi o braku możliwości dodawania załączników do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach trwającej I rundy naboru nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 pn. „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II)” w ramach Działania 2.15 POWER, Instytucja Pośrednicząca w Ministerstwie Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się ww. problemu, załączniki należy przesyłać za pośrednictwem modułu korespondencji SOWA poprzez dodanie załączników do wiadomości. Załączniki muszą być przesłane w czasie trwania danej rundy.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że maksymalna waga jednego załącznika to 5 MB, a maksymalna waga wszystkich załączników dla jednej wiadomości to 20 MB wobec czego konieczne może okazać się przesłanie załączników w więcej niż jednej wiadomości.