Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap

Informacja o zamknięciu konkursu
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
Wyniki konkursu – lista podpisanych umów o dofinansowanie
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista projektów wybranych do dofinansowania – VII runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – IX runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – IX RUNDA
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej IX runda
Aktualizacja Regulaminu konkursu – 30.11.2021 r.
Lista obszarów dostępnych w ramach IX rundy