Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Instytut Badań Edukacyjnych – Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do ZSK

23 paź 2017

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym w ramach Działania 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Poniżej pliki do pobrania:

IBE – wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER


Realizujący projekt: Instytut Badań Edukacyjnych

Tytuł projektu: Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym

Wartość projektu: 40 995 975,89 zł

Data podpisania umowy: 21 grudnia 2017 r.