Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

31 lip 2020

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy zaplanowanego do realizacji w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

wezwanie do złożenia wnioskuPobierz
WZÓR-umowy-pjbPobierz