Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zamknięciu konkursu

5 kw. 2022

W związku z ogłoszeniem w dniu 28 stycznia 2021 r. konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 „Opracowanie programów nauczania do
umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II)”, Instytucja
Pośrednicząca informuje, że zamyka nabór wniosków w wyniku
wyczerpania alokacji na konkurs.


W ramach 9 rund konkursu złożono 18 wniosków o dofinansowanie. Po
przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków do dofinansowania
wybranych zostało 10 projektów.