Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19

31 paź 2019

W związku z ogłoszeniem w dniu 16 maja 2019 r. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II), Instytucja Pośrednicząca informuje, że przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty, a tym samym zamknięto nabór wniosków.

W ramach I rundy konkursu złożono 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków, do dofinansowania zostało wybranych pięć projektów (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu) i umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane.