Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 pn. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa – II edycja

7 lip 2020

W związku z ogłoszeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 pn. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa – II edycja, Instytucja Pośrednicząca informuje, że przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty, a tym samym zamknięto nabór wniosków.

W ramach jednej rundy konkursu wpłynęło sześć wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków do dofinansowania wybrany został 1 projekt.

Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.efs-archiwum.men.gov.pl

Zgodnie z zapisami Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „W przypadku konkursu otwartego po rozstrzygnięciu wszystkich rund konkursu IOK zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu zbiorczą listę wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”.

Zbiorcza lista wszystkich projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs i które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowaniaPobierz