Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

8 sty 2020

W związku z ogłoszeniem w dniu 30 lipca 2019 r. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz), Instytucja Pośrednicząca informuje, że przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty, a tym samym zamknięto nabór wniosków.

W ramach dwóch rund konkursu wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków do dofinansowania wybrane zostały 4 projekty (po jednym najwyżej ocenionym w każdym z 4 obszarów).

Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.efs-archiwum.men.gov.pl

W ramach I rundy konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków, do dofinansowania został wybrane zostały wszystkie złożone projekty (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu) i umowy o dofinansowanie projektów została podpisane.

W ramach II rundy konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków, do dofinansowania został wybrany jeden najwyżej oceniony projekt (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu) i umowa o dofinansowanie projektu została podpisana.

Zgodnie z zapisami Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „W przypadku konkursu otwartego po rozstrzygnięciu wszystkich rund konkursu IOK zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu zbiorczą listę wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”.

Zbiorcza lista wszystkich projektów