Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zawieszeniu konkursu

28 kw. 2020

W związku z zakończeniem w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 pn. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach I rundy naboru wniosków wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla każdego z obszarów wskazanych w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym konkurs zostaje zawieszony. Termin kolejnej rundy naboru zostanie ogłoszony w aktualizacji regulaminu konkursu w przypadku gdy pozostaną obszary, w których nie zostaną wybrane projekty do dofinansowania.