Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego

Wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 pn. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Lista wniosków o dofinansowanie skierowanych do oceny merytorycznej
Informacja o zawieszeniu konkursu
Pytania i odpowiedzi – część I
Zmiana Regulaminu konkursu pn. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego
Ogłoszenie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego