Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu – przedłużenie okresu naboru wniosków do 31 lipca 2017 r.

30 maj 2017

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu
nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/17

Szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i przeprowadzenia egzaminów
ogłoszonego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w dniu 31 marca 2017 r. 

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zdecydowała o wydłużeniu okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach ww. konkursu do dnia 31 lipca 2017 r.

Szczegółowy zakres zmian w Regulaminie konkursu:

1.     Rozdział 1 – Informacje ogólne:

W części 1.1 – Regulamin konkursu wydłużono termin naboru wniosków do dnia 31 lipca 2017 r.

2.     Rozdział 2 – Składanie wniosków o dofinansowanie projektu

W części 2.2 – Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie wydłużono termin naboru wniosków do dnia 31 lipca 2017 r.

3.     Rozdział 4 – Etapy organizacji konkursu i wymagania wobec wnioskodawców

W części 4.3.1 – Ogólne kryteria formalne w uzasadnieniu kryterium nr 1 wydłużono termin naboru wniosków do dnia 31 lipca 2017 r.

 

Regulamin konkursu