Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i przeprowadzenia egzaminów (szkolenia pracodawców)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/17
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej
Regulamin – zmiana 13.07.2017 r.
9-10 czerwca br. – SOWA wyłączona z powodu aktualizacji
Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu – przedłużenie okresu naboru wniosków do 31 lipca 2017 r.
Ogłoszenie o kursie euro i kwotach ryczałtowych
Ogłoszenie o konkursie