Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja w sprawie zamknięcia naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

29 mar 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że 4 lutego br. o godzinie 12.00 zakończyła się XIX (ostatnia) runda naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty, a tym samym zamknięto nabór wniosków.

W sumie w ramach 19 rund konkursu złożono 29 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie, do dofinansowania zostało wybranych 21 projektów. W celu zapewnienia środków na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów w ramach naboru nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17, IP MEN podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie z 38 808 000,00 zł do 40 095 317,00 zł, tj. o 1 287 317,00 zł.