Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (Wspomaganie II)

Zaktualizowane zestawienie szkół i placówek objętych wsparciem w procesie wspomagania w ramach Działania 2.10 PO WER
Wyniki konkursu – Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (Wspomaganie II)
Zbiorcza lista wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Lista członków Komisji Oceny Projektów – RUNDA 19
Lista członków Komisji Oceny Projektów – RUNDA 18
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania – XVIII runda
Aktualizacja częściowej listy projektów wybranych do dofinansowania nr 2 Runda XVIII
Informacja w sprawie zamknięcia naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 2 Runda XVIII
Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 1 Runda XVIII