Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja w sprawie zawieszenia naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

20 sie 2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że 13 sierpnia o godzinie 12.00 zakończyła się XVII runda naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Wartość wszystkich złożonych wniosków w ramach dotychczas ogłoszonych rund przekroczyła kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Obecnie prowadzona jest ocena złożonych projektów. W związku z powyższym nabór wniosków w ramach konkursu został zawieszony.

Ewentualne wznowienie naboru nastąpi w przypadku, gdy wartość wniosków wybranych do dofinansowania nie wyczerpie kwoty alokacji przewidzianej na konkurs. Kolejne rundy konkursu zostaną ogłoszone w aktualizacji regulaminu konkursu. W związku z powyższym zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://efs-archiwum.men.gov.pl/, na której zamieszczane są informacje na temat wszystkich aktualnie trwających naborów.